Jump directly to main navigation Jump directly to content

processCentric GmbH

De Geschäftsprozess am Fokus

Consulting-Servicer fir d'Ëmsetzung vun enger effektiver Gouvernance mat enger prozessorientéierter Approche.

Aktiv Ënnerstëtzung fir e strategeschen Prozessmanagement ze etabléieren, fir en prozessorientéierten Management an d'Ëmsetzung vun Verännerungs-Projet'en.

Training am Beräich vum Prozessmanagement, Gestioun vun Verännerungs-Projet'en an prozessorientéiertem Management.