Jump directly to main navigation Jump directly to content Jump to sub navigation

Object Management Group

La mission de l'Object Management Group (OMG) est de développer des normes technologiques qui apportent une valeur réelle à des milliers d'industries verticales. L'OMG a pour vocation de rassembler ses membres internationaux, qu'ils soient utilisateurs finaux, fournisseurs, gouvernements, universités ou instituts de recherche, afin de développer et de réviser ces normes au fur et à mesure de l'évolution des technologies au fil des ans.


Notre adhésion à l'OMG témoigne de notre engagement à faire progresser les normes dans le domaine de la gestion des processus d'entreprise.

Verein eco-HERMES

E liewege Forum fir HERMES Benotzer

eco-HERMES ass d'Associatioun vun HERMES Benotzer an der Schwäiz an doriwwer eraus. Mir behalen den Austausch vu praktescher Erfahrung mat HERMES an allgemengem Projetmanagement. An eisen Aarbechtsgruppe gi Resultater entwéckelt, déi d'HERMES Methodik ergänzen. Mir bidden eng Plattform fir Vernetzung a förderen d'Verbreedung vun HERMES.


processCentric GmbH ënnerstëtzt eco-HERMES als kollektive Member an duerch aktiv Participatioun am Verbandsrot.